• ពិធីការពារសារណាបញ្ចប់ការសិក្សា ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ និងសញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់បច្ចេកទេស ប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃ សៅរ៍ ៤រោច ខែភត្របទ ឆ្នាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស ២៥៦៥ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ ដល់ថ្ងៃអាទិត្យ ៥រោច ខែភត្របទ ឆ្នាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស ២៥៦៥ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១។

    No video