• ពិធីបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី «វគ្គសិក្សាឆ្ពោះទៅកាន់ការបង្កើតសហគមអាស៊ីរបស់មូលនិធិអឺរ៉ាអាស៊ី» ក្រោមអធិបតីភាពលោកស្រីសាស្រ្តាចារ្យបណ្ឌិត ឡុច ល័ក្ខស្មី ទីប្រឹក្សាមូលនិធិ Eurasia Foundation ។

    No video