• ថ្ងៃទី៤​​ ខែ៨​ ឆ្នាំ២០២២: ការធ្វើបាថកថាស្តីពី Why we should have Asian Community: The starting Point necessity of Asian Community ដោយលោកសាស្រ្តាចារ្យ Chung Joon-Kon  អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់របស់មូលនិធិ Eurasia អញ្ជើញមកពី Tokyo ប្រទេសជប៉ុន ដល់និស្សិតវិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសភូមិភាគតេជោសែនតាកែវ។

    No video