• ដោយមានការឧបត្ថម្ភគាំទ្រឧបត្ថម្ភគាំទ្រពីមូលនិធិ Eurasia ( Eurasia Foundation, Tokyo Japan)


    ថ្ងៃទី២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ លោកសាស្រ្តាចារ្យ Yoji Sato ប្រធានមូលនិធិ Eurasia បានអញ្ជើញធ្វើបាឋកថាស្តីពី «The Vision of Asian Community (Discussion for the Development of One Asia)» ដល់និស្សិតវិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសភូមិភាគតេជោសែនតាកែវ។ បកប្រែភាសាខ្មែរ ដោយលោកស្រីសាស្រ្តាចារ្យ ឡុច ល័កស្មី ទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់របស់ មូលនិធិ Eurasia។

    No video