• វិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសភូមិភាគតេជោសែនតាកែវ សូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់ប្អូនៗ និស្សិតដែលកំពុងសិក្សាវេនចន្ទ-សុក្រ ទាំងអស់ជ្រាបថា វិទ្យាស្ថាននឹងរៀបចំកម្មវិធីប្រឡងបញ្ចប់ការសិក្សា ផ្នែកទ្រឹស្តី (ការប្រឡងអនុវត្តន៍ វិទ្យាស្ថាននឹងជូនដំណឹងពេលក្រោយ) ឆមាសទី១ ឆ្នាំសិក្សា ២០២០-២០២១ ចាប់ពីថ្ងៃទី២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ តទៅ ដោយអនុត្តន៍ទៅតាមកម្មវិធីជូនភ្ជាប់។ អាស្រ័យហេតុនេះ សូមប្អូនៗជ្រាប និងចូលរួមប្រឡងឲ្យបានគ្រប់ៗគ្នា។

    No video