• និស្សិតដែលបញ្ចប់ការសិក្សាចាប់ពីឆ្នាំ២០១៤-២០២២ នៅវិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសភូមិភាគតេជោសែនតាកែវ សូមចុចលើ link ឬ ស្កេន QR code ខាងក្រោមដើម្បីទទួល​បាន​ព័ត៌មានលម្អិតពីការធ្វើសញ្ញាបត្រពិត៖