2023-08-25 15:47:24

វគ្គសិក្សាឆ្ពោះទៅកាន់ការបង្កើតសហគមអាស៊ីរបស់មូលនិធិអឺរ៉ាអាស៊ី

 

ពិធីបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី «វគ្គសិក្សាឆ្ពោះទៅកាន់ការបង្កើតសហគមអាស៊ីរបស់មូលនិធិអឺរ៉ាអាស៊ី»


ពិធីបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី «វគ្គសិក្សាឆ្ពោះទៅកាន់ការបង្កើតសហគមអាស៊ីរបស់មូលនិធិអឺរ៉ាអាស៊ី» ក្រោមអធិបតីភាពលោកស្រីសាស្រ្តាចារ្យបណ្ឌិត ឡុច ល័ក្ខស្មី ទីប្រឹក្សាមូលនិធិ Eurasia Foundation ។

  •  ការធ្វើបាឋកថាស្តីពីប្រព័ន្ធពន្ធ  និងគោលនយោបាយពន្ធនៅកម្ពុជា Cambodian Tax System and Tax polycy ដោយលោកគ្រូ ឌឹម ចាន់ថន ដល់និស្សិតវិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសភូមិភាគតេជោសែនតាកែវ។ គម្រោងនេះទទួលបានការឧបត្ថមដោយមូលនិធិ EURASIA។


  • ២៩ កញ្ញា ២០២៣: លោក ផាន់ ហេង បានធ្វើបាឋកថាស្តីពី «ASIAN Integration and the role of English Language Teaching» ដល់និស្សិតវិទ្យាស្ថាន ក្រោមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់មូលនិធិ EURASIA ជប៉ុន។


  • និស្សិតដែលបញ្ចប់ការសិក្សាចាប់ពីឆ្នាំ២០១៤-២០២២ នៅវិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសភូមិភាគតេជោសែនតាកែវ សូមចុចលើ link ឬ ស្កេន QR code ខាងក្រោមដើម្បីទទួល​បាន​ព័ត៌មានលម្អិតពីការធ្វើសញ្ញាបត្រពិត៖